Wynagrodzenie młodocianych pracowników w okresie 06-08/2024

Wynagrodzenie młodocianych pracowników w okresie 06-08/2024

 

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

od 01.06.2024 r. do 31.08.2024 r.

 

 

Rok nauki

Podstawa wymiaru

Rodzaj ubezpieczenia

Składki na ubezpieczenie społeczne

 PRACA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Płatnik

Ubezpieczony

 

I rok 8%

 

651,79 zł

emerytalne

63,61

63,61

rentowe

42,37

9,78

chorobowe

-

15,97

wypadkowe (1,67%)

10,89

-

składka zdrowotna

-

9,28

DO WYPŁATY: 553,15 ZŁ 

 

II rok  9%

 

733,26

emerytalne

71,57

71,57

rentowe

47,66

11,00

chorobowe

-

17,96

wypadkowe (1,67%)

12,25

-

składka zdrowotna

-

21,35

 DO WYPŁATY: 611,38

 

III rok 10%

 

814,74 zł

emerytalne

79,52

79,52

rentowe

52,96

12,22

chorobowe

-

19,96

wypadkowe (1,67%)

13,61

-

składka zdrowotna

-

33,25

 DO WYPŁATY: 669,79

 Przyuczenie do wykonywania określonej pracy
7%

 

570,32 zł

emerytalne

55,66

55,66

rentowe

37,07

8,55

chorobowe

-

13,97

wypadkowe (1,67%)

9,53

-

DO WYPŁATY: 492,14 ZŁ

 

 

 

Rok nauki

Podstawa wymiaru

Rodzaj ubezpieczenia

Składki na ubezpieczenie społeczne

 PRACA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Płatnik

Ubezpieczony

 

I rok 8%

 

651,79 zł

emerytalne

63,61

63,61

rentowe

42,37

9,78

chorobowe

-

15,97

wypadkowe (1,67%)

10,89

-

składka zdrowotna

-

0,78

DO WYPŁATY: 561,65 ZŁ 

 

II rok  9%

 

733,26

emerytalne

71,57

71,57

rentowe

47,67

11,00

chorobowe

-

17,96

wypadkowe (1,67%)

12,25

-

składka zdrowotna

-

12,85

 DO WYPŁATY: 619,88

 

III rok 10%

 

814,74 zł

emerytalne

79,52

79,52

rentowe

52,96

12,22

chorobowe

-

19,96

wypadkowe (1,67%)

13,61

-

składka zdrowotna

-

24,75

 DO WYPŁATY: 678,29

 Przyuczenie do wykonywania określonej pracy
7%

 

570,32 zł

emerytalne

55,66

55,66

rentowe

37,07

8,55

chorobowe

-

13,97

wypadkowe (1,67%)

9,53

-

DO WYPŁATY: 492,14 ZŁ