Informacje

Informacje

 

Opłaty 2021 r.

OPŁATY EGZAMINACYJNE I MANIPULACYJNE

       

obowiązujące w WIR w Poznaniu od 14 stycznia 2022 r.

 

za egzamin czeladniczy

760,71 zł

 

za egzamin czeladniczy poprawkowy

380,40 

 

za egzamin mistrzowski

1521,43 zł

 

za egzamin mistrzowski poprawkowy

760,71 zł

 

za egzamin sprawdzający

271,68 zł

 

za wydanie duplikatu dyplomu mistrzowskiego / świadectwa czeladniczego

26 zł

 

za przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w zakładach

zrzeszonych w cechu

60 zł

 
 
 

za wystawienie duplikatu

zaświadczenia dla szkoły

35 zł

 

za wystawienie innych zaświadczeń  

18 zł

 

za wystawienie ozdobnych dyplomów mistrzowskich i świadectw czeladniczych

70 zł

 

 

Opłaty proszę kierować na konto:

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

nr konta: 95 1020 4027 0000 1402 0046 1699

 

***

 

Za zaświadczenie czeladnicze:

  • od członka – 100 zł
  • nie członka – 200 zł