Informacje

Informacje

 

Opłaty 2023 r.

OPŁATY EGZAMINACYJNE I MANIPULACYJNE

       

obowiązujące w WIR w Poznaniu od 13 stycznia 2023 r.

egzamin czeladniczy

870,25 zł

egzamin czeladniczy poprawkowy

435,13 

egzamin mistrzowski

1740,51 zł

egzamin mistrzowski poprawkowy

870,25 zł

egzamin sprawdzający

310,80 zł

wydanie duplikatu dyplomu

26 zł

przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu

60 zł

wystawienie duplikatu zaświadczenia

dla szkoły

35 zł

wystawienie innych zaświadczeń  

18 zł

wystawienie ozdobnych dyplomów mistrzowskich i świadectw czeladniczych

70 zł


 

 

 

Opłaty proszę kierować na konto:

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

nr konta: 95 1020 4027 0000 1402 0046 1699

 

***