ZOSTAŃ CZŁONKIEM CECHU

ZOSTAŃ CZŁONKIEM CECHU

Cech Rzemiosł Różnych w Obornikach jest stowarzyszeniem zrzeszającym zakłady rzemieślnicze oraz małe i średnie przedsiębiorstwa różnych branż z obszaru ziemi obornickiej i okolic.

 

 

 

Jest wiele powodów, by do nas dołączyć:

 

 • będąc z nami przynależysz do elitarnego grona polskich rzemieślników oraz utytułowanych mistrzów i ekspertów w swoich zawodach,
 • wspólnie utrzymujemy i rozwijamy tradycję rzemiosła,
 • pomożemy Ci znaleźć ucznia i zajmiemy się wszystkimi formalnościami z tym związanymi,
 • otoczymy Cię opieką i wsparciem w nadzorowaniu nauki zawodu,
 • pomożemy Ci uzyskać zwrot poniesionych kosztów za wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne wypłacanych młodocianym pracownikom (refundacja),
 • pomożemy uzyskać zwrot kosztów praktycznej nauki zawodu (dofinansowanie),
 • współpracujemy ze szkołami branżowymi i podstawowymi,
 • na bieżąco informujemy członków Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach o sprawach dla nich ważnych,
 • promujemy Naszych Rzemieślników w mediach społecznościowych,
 • współpracujemy z Wielkopolska Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu oraz ze Związkiem Rzemiosła Polskiego,
 • reprezentujemy interesy naszych członków interweniując przed organami administracji państwowej i samorządowej w ważnych sprawach (zgodnie ze statutem),
 • wzmacniamy więzi między Rzemieślnikami organizując imprezy integracyjne oraz uroczystości Cechowe,
 • oferujemy pomoc w potwierdzaniu kwalifikacji zawodowych (tytuł mistrza, czeladnika),
 • pomagamy w innych sprawach istotnych dla naszych członków, w miarę naszych możliwości.

 

Aby zostać członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach i stać się pełnoprawnym członkiem naszej organizacji należy zgłosić się do Biura Cechu i złożyć stosowną deklarację.

 

Jak to zrobić ?

 • Rzemieślnik chcący przystąpić do Cechu składa deklarację o chęci przystąpienia, skierowaną do Zarządu Cechu - Deklaracja.pdf
 • wypełnić ankietę informacyjną Ankieta.pdf
 • wypełnić klauzule RODO - Klauzula RODO.pdf
 • wpłacić opłatę wpisową
 • przedłożyć dokumenty niezbędne do zrzeszenia się w Cechu:
 1. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej ( CEIDG),
 2. Decyzję o nadaniu NIP,
 3. Decyzję o nadaniu numeru statystycznego REGON,
 4. Uprawnienia do szkolenia, kwalifikacje własne lub mistrza szkolącego ( w tym świadectwo ukończenia szkoły/ studiów wyższych)
 5. Uprawnienia pedagogiczne.
 6. Numer konta bankowego
 7. Do wglądu - zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP dla osoby szkolącej

 

ZAWSZE MILE WIDZIANE WIZYTY W BIURZE CECHU ;)

ZAPRASZAMY

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W OBORNIKACH
UL. OGRODOWA 5

64-600 OBORNIKI

tel. 61 29 60 658