Statut Cechu

Statut Cechu

Znowelizowany jednolity tekst Statutu Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach znajduje się do wglądu w biurze Cechu.