Struktura Cechu

Struktura Cechu

Organy Statutowe   Cechu Rzemiosł  Różnych w  Obornikach wybrane  na Walnym Zgromadzeniu Członków Cechu.

 

Starszy Cechu Leszek Wicherek

 

 

                         

 

Zarząd  Cechu 

 

Starszy Cechu        - Leszek Wicherek

Podstarszy Cechu   - Leszek  Garnec

Podstarszy Cechu   - Andrzej Maćkowiak

Sekretarz                - Piotr  Bukowski

Skarbnik                 - Maciej Wieczorek

Członek                  - Bogusław Kuźniak

Członek                  - Jan Kozak

Członek                  - Leszek Twardecki

 

 

Prezydium  Zarządu  Cechu

 

 

 

 

Od lewej strony : Podstarszy Cechu  - Andrzej Maćkowiak

                          Starszy Cechu       - Leszek Wicherek

                          Podstarszy Cechu  - Leszek Garnec

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący                 - Włodzimierz Eichler

Za- ca Przewodniczącego   - Marian Człapa

Sekretarz                          - Alfred Zieliński

Członek                            - Dariusz Byczyński

 

Sąd  Cechowy

 

Przewodniczący       - Marek Zając

Członek                   - Marcin Zydorczak

Członek                   - Dariusz Śliwiński

Członek                   - Przemysław Janus

 

Delegat na zjazd Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu

 

Marian Człapa

 

Biuro Cechu

 

Kierownik Biura Cechu      - Agnieszka Smarsz

Specjalista ds. rozliczeń   - Milena Pierudzka

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy