CELE PROGRAMU

CELE PROGRAMU

 

 

OBORNICKI PROGRAM PROMOCJI I WSPARCIA RZEMIOSŁA

powstał z inicjatywy Burmistrza Obornik Tomasza Szramy oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach i jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na kształcenie w zawodach rzemieślniczych.

 

CELE PROGRAMU:

  1. Promowanie pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego w rzemiośle, które daje możliwość  budowania indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.
  2. Umiejętne połączenie potrzeb rynku gospodarczego ze szkolnictwem zawodowym.
  3. Upowszechnienie form współpracy po między rzemieślnikami i przedsiębiorcami zrzeszonymi w Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach, a instytucjami oświatowymi realizującymi zadania związane z szkolnictwem zawodowym.
  4. Prezentacja oferty rzemieślników i firm zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach kształcących przyszłych czeladników.
  5. Promocja zawodów 
  6. Promocja działań Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach
  7. Pobudzenie zainteresowania społecznego produktami i usługami oferowanymi przez zrzeszone zakłady rzemieślnicze.

W ramach powstającego Fyrtla Rzemieślniczego planowana jest kampania promująca rzemiosło jako dobrą podstawę rozpoczęcia własnej ścieżki kariery zawodowej,  obejmująca prezentacje rzemieślników i zakładów pracy prowadzących szkolenie zawodowe. Fyrtel Rzemieślniczy to również stała współpraca z Doradcami Zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy oraz współpraca ze Starostwem Powiatowym dotycząca możliwości poszerzania oferty kształcenia zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach.

 

PARTNERZY AKCJI: