REKRUTACJA

REKRUTACJA

 

Informuję, iż kandydaci na pracowników młodocianych w naszych zrzeszonych zakładach pracy muszą dostarczyć do Cechu:

 

Na podstawie przedstawionych dokumentów Cech stworzy umowę w celu przygotowania zawodowego!