Usługi Cechu

Usługi Cechu

Cennik usług  świadczonych przez Cech Rzemiosł Różnych

w Obornikach obowiązujący od stycznia 2012 roku (Uchwała Nr 5/2012)

 

     

Wynajem sali  na godziny:

  • sala mała  -  np. na szkolenie cena ustalana indywidualnie w zależności od liczby godzin
  • opłata wpisowa - 250 zł jednorazowo
  • opłata wpisowa  przy ponownym zgłoszeniu woli członkostwa  - 500 zł jednorazowo.

Składka członkowska począwszy od 1 stycznia 2015 r. i każdego następnego roku ulegać będzie zmianie o % inflacji ogłoszony przez GUS.

 

W ramach opłacanej składki  biuro cechu świadczy następujące usługi :

 

  • pełna obsługa w zakresie szkolenia uczniów (umowy, regulacje wynikające z kodeksu pracy , refundacje, egzaminy)
  • informacyjne – doradcze z zakresu zagadnień administracyjno – prawnych
  • organizowanie imprez integracyjnych
  • promowanie rzemiosła
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez członków – zgodnie  z obowiązkami wynikającymi ze statutu cechu.