Uczniowie-pracownicy młodociani

Aktualności

  • Dodano: 2020-11-30

Uczniowie-pracownicy młodociani


W nawiązaniu do przekazanych informacji nt. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - zapis:

"3h. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki może zorganizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

- nie dotyczy uczniów będących młodocianymi  pracownikami.

Uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują praktyczną naukę zawodu według szkolnego planu naucza i w dni przeznaczone na naukę w szkole uczestniczą w zajęciach on-line, natomiast w dni przeznaczone  na zajęcia praktyczne zgłaszają się do pracodawców według  obowiązujących, dotychczasowych  zasad prawnych.

Wskazany w nowym brzmieniu pkt. 3h, wymiar 10 godzin dotyczy wyłącznie uczniów,  którzy nie mają podpisanych z pracodawcami umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.


Najnowsze informacje

WAŻNE ZMIANY

Dziś na stronie www.gov.pl pojawiły się nowe zasady dotyczące przemieszczania się małoletnich w związku z pandemią...

Czytaj więcej

Otwarta Firma 2020

Ze względu na sytuację pandemiczną, w tym roku w innej niż w poprzednich latach formule, odbyły się spotkania...

Czytaj więcej

***ŻYCZENIA***

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim naszym...

Czytaj więcej

Informacje organizacyjne

W dniach 24 i 31 grudnia biuro Cechu pozostanie zamknięte!

Czytaj więcej