WYNAGRODZENIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W OKRESIE 12/2023, 01/2024, 02/2024

WYNAGRODZENIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W OKRESIE 12/2023, 01/2024, 02/2024

 

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne  pracowników młodocianych

od 01.12.2023 r. do 29.02.2024 r.

 

PRACA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

 

Rok nauki

Podstawa wymiaru

Rodzaj ubezpieczenia

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

Płatnik

Ubezpieczony

 

I rok 8%

 

575,60 zł

emerytalne

56,18

56,18

rentowe

37,41

8,63

chorobowe

-

14,10

wypadkowe (1,67%)

9,62

-

DO WYPŁATY: 496,69 ZŁ 

 

II rok  9%

 

647,55

emerytalne

63,20

63,20

rentowe

42,09

9,71

chorobowe

-

15,86

wypadkowe (1,67%)

10,82

-

składka zdrowotna

-

8,77

 DO WYPŁATY: 550,01

 

III rok 10%

 

719,50 zł

Emerytalne

70,22

70,22

rentowe

46,77

10,79

chorobowe

-

17,63

wypadkowe (1,67%)

12,02

-

składka zdrowotna

-

19,31

 DO WYPŁATY: 601,55

 Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

7%

 

503,65 zł

emerytalne

49,16

49,16

rentowe

32,74

7,55

chorobowe

-

12,34

wypadkowe (1,67%)

8,41

-

DO WYPŁATY: 434,60 ZŁ

           

 

 

 

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne  pracowników młodocianych

od 01.12.2023 r. do 29.02.2024 r.

 

PRACA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

 

Rok nauki

Podstawa wymiaru

Rodzaj ubezpieczenia

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

Płatnik

Ubezpieczony

 

I rok 8%

 

575,60 zł

emerytalne

56,18

56,18

rentowe

37,41

8,63

chorobowe

-

14,10

wypadkowe (1,67%)

9,62

-

DO WYPŁATY: 496,69 ZŁ 

 

II rok  9%

 

647,55

emerytalne

63,20

63,20

rentowe

42,09

9,71

chorobowe

-

15,86

wypadkowe (1,67%)

10,82

-

składka zdrowotna

-

0,27

 DO WYPŁATY: 558,51

 

III rok 10%

 

719,50 zł

Emerytalne

70,22

70,22

rentowe

46,77

10,79

chorobowe

-

17,63

wypadkowe (1,67%)

12,02

-

składka zdrowotna

-

10,81

 DO WYPŁATY: 610,05

 Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

7%

 

503,65 zł

emerytalne

49,16

49,16

rentowe

32,74

7,55

chorobowe

-

12,34

wypadkowe (1,67%)

8,41

-

DO WYPŁATY: 434,60 ZŁ