Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie 06-08/2021

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie 06-08/2021

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

od 01.06.2020 r. do 31.08.2021 r.

Rok nauki

Podstawa wymiaru

Rodzaj ubezpieczenia

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

Płatnik

Ubezpieczony

 

I rok 5%

 

284,08 zł

emerytalne

27,73 27,73

rentowe

18,47 4,26

chorobowe

-

6,96

wypadkowe (1,67%)

4,74

-

DO WYPŁATY: 245,13 ZŁ 

 

II rok  6%

 

340,89

emerytalne

33,27 33,27

rentowe

22,16 5,11

chorobowe

-

8,35

wypadkowe (1,67%)

5,69

-

 DO WYPŁATY: 294,16 ZŁ

 

III rok 7%

 

397,71 zł

emerytalne

38,82 38,82

rentowe

25,85 5,97

chorobowe

-

9,74

wypadkowe (1,67%)

6,64

-

 DO WYPŁATY: 343,18 ZŁ

 Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

4%

 

227,26 zł

emerytalne

22,18 22,18

rentowe

14,77 3,41

chorobowe

-

5,57

wypadkowe (1,67%)

3,80

-

 

DO WYPŁATY: 196,10 ZŁ