Walne Zgromadzenie Członków Cechu 2023

Aktualności

  • Dodano: 2023-05-18

Walne Zgromadzenie Członków Cechu 2023


W dniu 14.06.2022r. w restauracji MILLENIUM dzięki uprzejmości Państwa Barbary i Władysława Kałek odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach.

Otwarcia zebrania dokonał Starszy Cechu Leszek Wicherek. Przywitał zebranych, a w szczególności Członka Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego oraz Członka Rady Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Pana Włodzimierza Szymańskiego

oraz Honorowych Członków Cechu: Halinę Olech, Włodzimierza Janaska, Edmunda Krupkę i Józefa Nowaka.

 

Kierownik Biura Agnieszka Smarsz zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Cechu. W treści wspomnianego sprawozdania, Zarząd serdecznie dziękował członkom Cechu za ogromną pomoc w pracach remontowych oraz zaangażowanie w promocję praktycznej nauki zawodu, podsumowując, że dzięki naszym wspólnym działaniom stwarzamy młodzieży dobry start w dorosłe życie.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Cechu odczytał Przewodniczący Włodzimierz Eichler wznosząc o udzielenie absolutorium Starszemu Cechu oraz Zarządowi Cechu, natomiast sprawozdanie finansowe za rok 2022 przedstawiła specjalistka do spraw rozliczeń Milena Pierudzka.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi sprawozdaniami zebrani udzielili absolutorium Starszemu Cechu oraz Zarządowi, a propozycje uchwał zostały przyjęte zwykłą większością głosów.

W kolejnym punkcie porządku obrad Starszy Cechu Leszek Wicherek zaprosił zebranych do dyskusji na temat przedstawionych sprawozdań. Jako pierwszy głos zabrał Włodzimierz Szymański, który wyraził swoje uznanie dla przedstawionych sprawozdań i tego w jak jasny sposób przedstawiliśmy czym się zajmujemy i czego mogą oczekiwać nasi członkowie. Zwrócił także szczególną uwagę na obecną trudną sytuację, która dotyka polskich rzemieślników.

Kolejną osobą, która poprosiła Przewodniczącego o zabranie głosu był kolega Marek Kulupa, który zwrócił uwagę na niekorzystne zapisy ustawy o rzemiośle. Jej obecne zapisy nie pozwalają na rozwój rzemieślnika, a tym samym na przekształcanie firmy w spółkę.

Następnie o zabranie głosu poprosił Kolega Marek Chudy, który podziękował Paniom z biura za zaangażowanie w promocję zawodów i szkolnictwa branżowego w szkołach podstawowych. Dodał, że jest to słuszny kierunek działań, który w rezultacie obala stereotypy krążące wokół kształcenia branżowego.

Honorowy Członek Cechu Włodzimierz Janasek zwrócił uwagę na trudną sytuację rzemieślników przechodzących na emeryturę. Dodał, że pomimo wieloletniej pracy emerytury rzemieślników są skromne i nie otrzymują oni żadnych dodatków w przeciwieństwie np. do rolników.

Kolega Wojciech Kuciński odniósł się do wypowiedzi swoich przedmówców. Jako przedsiębiorca z ponad 30 letnim doświadczeniem od lat obserwuje spadek zainteresowania nauką w rzemiośle. Zauważył, też że poruszane problemy są niezwykle złożone i pomimo najszczerszych chęci nie jesteśmy w stanie na jednym spotkaniu je rozwiązać.

Do dyskusji aktywnie włączyła się również Honorowa Członkini Cechu Halina Olech, która wyraziła uznanie wobec działań Zarządu oraz pracownic biura.

W wolnych głosach i wnioskach Kierownik Biura Agnieszka Smarsz podziękowała za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w działania promocyjne.

 

Galeria zdjęć przybliży przebieg zebrania.

 

 

 

Galeria

Najnowsze informacje

Wielkanoc 2023

Wesołego Alleluja!

Czytaj więcej

Pomoc dla Alojzego Zydorczaka

W sierpniu 2022 roku do naszej rzemieślniczej rodziny dołączył malutki Alojzy Zydorczak!

Czytaj więcej

Zachęcamy do wsparcia Lenki Olech!

Zbliża się okres rozliczeń z fiskusem, będzie to okazja, aby wspomóc wybraną organizację pożytku publicznego, a tym samym...

Czytaj więcej

Bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla Pracowników

organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

Czytaj więcej