Ważne zmiany w 2022r.

Aktualności

  • Dodano: 2022-01-24

Ważne zmiany w 2022r.


Cech Rzemiosł Różnych w Obornikach uprzejmie informuje, iż od 2022 r. ulegają zmianie przepisy prawa warunkujące ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika.

W przypadku nie przystąpienia do egzaminu najpóźniej do 15.06.2022 r. uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły  (art. 44q ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).

W tym kontekście prawnym od 2022 r. izby rzemieślnicze muszą organizować i ustalać terminy egzaminów czeladniczych w takim czasie, aby uczniowie szkół branżowych I stopnia mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego przed 15 czerwca, bowiem posiedzenia rad pedagogicznych klasyfikacyjnych odbywają się w przedziale czasowym od 15 do 20 czerwca.

Zgodnie z ust. 4a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 stycznia 2017 r.  w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U z 2017, poz. 89 z późn.zm.), młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu u rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowej szkole I stopnia, czyli do 1 marca 2022 r.

 

Złożenie dokumentów w terminie późniejszym może skutkować nie przeprowadzeniem egzaminu we wskazanym czasie w konsekwencji czego, uczeń będzie musiał powtarzać klasę.

 

Jednocześnie nadmieniamy, iż młodociani pracownicy realizujący przygotowanie zawodowe  w formach pozaszkolnych składają dokumenty nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnik (umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego), a egzamin czeladniczy będzie dla nich organizowany, tak jak to było do tej pory, czyli po zakończeniu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.


Najnowsze informacje

Wielkanoc 2022

Informacja! W dniu 15.04.2022r. (Wielki Piątek) biuro Cechu będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Rzemiosło receptą na sukces!

Wybór szkoły ponadpodstawowej jest niezwykle trudny! Jednak by ułatwić Wam podjęcie decyzji przedstawiamy nowe oblicze...

Czytaj więcej

Uroczyste podpisanie porozumień o współpracy i spotkanie panelowe z Cechami

W dniu 16.02.2022 r. odbyło się spotkanie panelowe pod tytułem: „Nowoczesne sposoby kształcenia zdalnego. PLATFORMA...

Czytaj więcej

Żegnamy Grażynę Wicherek

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 11 lutego 2022 roku o godzinie 15.00 w Kościele pw. św. Józefa Oblubieńca...

Czytaj więcej