WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU 2019

Aktualności

  • Dodano: 2019-05-16

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU 2019


W dniu 15.05.2019r. w restauracji Culinaria w Bogdanowie dzięki uprzejmości Państwa Macieja i Anety Krzyżańskich odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu.

W dniu 15.05.2019r. w restauracji Culinaria w Bogdanowie dzięki uprzejmości Państwa  Macieja i Anety Krzyżańskich odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu. Otwarcia dokonał Starszy Cechu Leszek Wicherek. Przywitał zebranych, a w szczególności reprezentanta Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Michała Kaniewskiego, który jednocześnie pełni funkcję Starszego CRR w Wągrowcu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie oraz Honorowych Członków Cechu: Włodzimierza Janaska, Edmunda Krupkę i Antoniego Gędka. Przybyłym przedstawiono Agnieszkę Smarsz, która od kwietnia br. pełni obowiązki Kierownika Biura Cechu. Następnie zebranych zapoznano ze sprawozdaniami z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Cechu. Udzielono absolutorium Starszemu Cechu oraz Zarządowi, a propozycje uchwał przyjęto zwykłą większością głosów.

Głos zabrał Pan Michał Kaniewski, który wyraził swoje uznanie dla przedstawionych sprawozdań i tego w jak jasny sposób przedstawiliśmy czym się zajmujemy i czego mogą oczekiwać nasi członkowie. Podkreślił również jak ważna jest praca biura Cechu i podziękował za sumienne wykonywanie obowiązków dla dobra rzemieślników. W tym momencie zwrócił się do Pani Haliny Olech i w imieniu swoim, wiceprezesa Stanisława Marczaka jak i całej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu przekazał gratulacje z okazji 45-ciu lat pracy. Były słowa uznania, życzenia za które Pani Halina Olech dziękowała ze wzruszeniem.

Starszy Cechu podziękował za pochlebne słowa, które motywują do dalszej dobrej współpracy i rozwoju naszego Cechu.

            W następnym punkcie obrad przeszliśmy do nadania tytułu „Honorowego Członka Cechu” koleżance i wieloletniej Kierownik Biura Cechu Halinie Olech, która w kwietniu br. po 45 latach pracy odeszła na emeryturę. Wzruszeniom nie było końca. Pani Halina dziękowała Panu Leszkowi Wicherkowi i całemu Zarządowi za owocną pracę w rodzinnej atmosferze, Panu Michałowi Kaniewskiemu za obecność, nieobecnemu Prezesowi Stanisławowi Marczakowi za wsparcie, dyrekcji i pracownikom WIR w Poznaniu, pracownicom biura i wszystkim rzemieślnikom za to, że w każdej sytuacji mogła na nich liczyć. Swoją wypowiedź zakończyła życzeniami pomyślności dla całego Cechu.

            W wolnych głosach i wnioskach Kierownik Biura Agnieszka Smarsz przedstawiła najważniejsze bieżące informacje z działań biura. Poinformowała także o zepsutym komputerze co znacznie utrudnia pracę biura. Obecni na sali rzemieślnicy po raz kolejny okazali swoje wielkie serca przeprowadzając spontaniczną i dobrowolną zbiórkę na zakup nowego komputera.

Z całego serca dziękujemy!

Galeria zdjęć przybliży przebieg zebrania.

Foto: Bogusław Kuźniak

Galeria

Najnowsze informacje

Absolwenci nagrodzeni!!

Dzisiejszy dzień dla naszego Cechu jest niezwykle wyjątkowy‼️ Dokładnie dziś obchodzimy swoje 67-lecie istnienia!!!

Czytaj więcej

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I...

Czytaj więcej

Egzamin czeladniczy 2020

Egzamin Czeladniczy 2020

Czytaj więcej

BIURO NIECZYNNE

W dniu 12.06.2020r. biuro Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Uwaga uczniowie klas I i II

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy wydłużone.

Czytaj więcej