Uroczyste podpisanie porozumień o współpracy i spotkanie panelowe z Cechami

Aktualności

  • Dodano: 2022-02-28

Uroczyste podpisanie porozumień o współpracy i spotkanie panelowe z Cechami


W dniu 16.02.2022 r. odbyło się spotkanie panelowe pod tytułem: „Nowoczesne sposoby kształcenia zdalnego. PLATFORMA EDUKACYJNA SYSTEM.ZAWODOWCY.ORG” organizowane przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Było ono oficjalnym rozpoczęcie współpracy po podpisaniu czterostronnych porozumień zawartych przez dwadzieścia jeden Cechów, WIR w Poznaniu, Politechnikę Poznańską oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Uroczyste podpisanie porozumień nastąpiło w dniu 7 lutego 2022 r. Poniżej prezentujemy obszerną fotorelację z wydarzenia.

W ramach projektu zostaną wsparte Cechy zaangażowane w kształcenie dualne. Na platformie Zawodowcy.org pojawi się nowa kategoria materiałów dydaktycznych dedykowanych cechom, w szczególności młodocianym pracownikom realizującym przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu u pracodawców - rzemieślników. W ramach tej kategorii obecnie przygotowywane jest 17 kursów i 630 pytań testowych dla dwóch zawodów: stolarz i mechanik pojazdów samochodowych. Materiały zostaną opracowane zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie oraz standardami wymagań egzaminacyjnych.                  
Planowane kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych dla uczniów realizujących naukę zawodu za pośrednictwem cechów rzemiosł.


Tematyka kursów dla zawodu stolarz:
• Rachunkowość zawodowa dla zawodu stolarz,
• Rysunek zawodowy dla zawodu stolarz,
• Technologia dla zawodu stolarz,
• Maszynoznawstwo dla zawodu stolarz,
• Materiałoznawstwo dla zawodu stolarz.


Tematyka kursów dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych:
• Rachunkowość zawodowa dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,
• Rysunek zawodowy dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,
• Technologia dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,
• Maszynoznawstwo dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,
• Materiałoznawstwo dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych.


Tematyka ogólna i specjalistyczna wspólna dla zawodów - stolarz i mechanik pojazdów samochodowych:
• Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
• Podstawowe zasady ochrony środowiska.
Tematyka wspólna dla obu zawodów -  stolarz i mechanik pojazdów samochodowych:
• Dokumentacja działalności gospodarczej,
• Podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
i zarządzania przedsiębiorstwem,
• Podstawowe przepisy prawa pracy.
Kursy obejmujące tematykę wspólną będą pomocne w ugruntowaniu wiedzy przed egzaminami czeladniczymi we wszystkich zawodach, w których Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu przeprowadza egzaminy.
Kluczowym celem korzystania z udostępnianych zasobów jest zwiększenie atrakcyjności kształcenia, poprzez:
• realizację zajęć dydaktycznych stacjonarnie i on-line,
• samokształcenie,
• przygotowywanie warsztatu dydaktycznego i tworzenie bazy materiałów dydaktycznych,
• przygotowanie i możliwość powtórzenia materiału do egzaminów czeladniczych,
• ewaluację i standaryzację efektów kształcenia.


Korzyści wynikające z użytkowania platformy edukacyjnej:
• innowacyjny proces przekazywania wiedzy, popularyzowanie wykorzystywania nowych technologii,
• wszystkie materiały dydaktyczne zebrane na jednej platformie,
• możliwość dostępu do wiedzy w dowolnym miejscu i dogodnym czasie, w tym  możliwość skorzystania z aplikacji mobilnej,
• utrzymanie, aktualizacja i obsługa wspomagania kształcenia przynajmniej do 2023 roku,
• bieżące wsparcie administracyjno-techniczne ze strony pracowników projektu.


Więcej informacji o działaniach prowadzonych w projekcie można znaleźć na stronie: https://zawodowcy.org/

 

link do filmów ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=6_A-oZKRKYw&list=PLPxknhA_oON4ePK6RGGgXbkYm7UUB95-V

 

Źródło: https://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,czas-zawodowcow-bis-1.html

 

Agnieszka Smarsz


Najnowsze informacje

Wielkanoc 2022

Informacja! W dniu 15.04.2022r. (Wielki Piątek) biuro Cechu będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Rzemiosło receptą na sukces!

Wybór szkoły ponadpodstawowej jest niezwykle trudny! Jednak by ułatwić Wam podjęcie decyzji przedstawiamy nowe oblicze...

Czytaj więcej

Żegnamy Grażynę Wicherek

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 11 lutego 2022 roku o godzinie 15.00 w Kościele pw. św. Józefa Oblubieńca...

Czytaj więcej

Ważne zmiany w 2022r.

Cech Rzemiosł Różnych w Obornikach uprzejmie informuje, iż od 2022 r. ulegają zmianie przepisy prawa warunkujące...

Czytaj więcej