Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie 12/2021-02/2022

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie 12/2021-02/2022

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

od 01.12.2021 r. do 28.02.2022 r.

Rok nauki

Podstawa wymiaru

Rodzaj ubezpieczenia

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

Płatnik

Ubezpieczony

 

I rok 5%

 

282,87 zł

emerytalne

27,61 27,61

rentowe

18,39 4,24

chorobowe

-

6,93

wypadkowe (1,67%)

4,72

-

DO WYPŁATY: 244,09 ZŁ 

 

II rok  6%

 

339,44

emerytalne

33,13 33,13

rentowe

22,06 5,09

chorobowe

-

8,32

wypadkowe (1,67%)

5,67

-

 DO WYPŁATY: 292,90 ZŁ

 

III rok 7%

 

396,01 zł

emerytalne

38,65 38,65

rentowe

25,74 5,94

chorobowe

-

9,70

wypadkowe (1,67%)

6,61

-

 DO WYPŁATY: 341,72 ZŁ

 Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

4%

 

226,29 zł

emerytalne

22,09 22,09

rentowe

14,71 3,39

chorobowe

-

5,54

wypadkowe (1,67%)

3,78

-

 

DO WYPŁATY: 195,27 ZŁ