Usługi Cechu

Usługi Cechu

Cennik usług  świadczonych przez Cech Rzemiosł Różnych

w Obornikach obowiązujący od stycznia 2012 roku (Uchwała Nr 5/2012)

 

     

Wynajem sali  na godziny

 • sala mała  -  np. na szkolenie cena ustalana indywidualnie w zależności od liczby godzin

 

Składki opłacane przez członków cechu ( Uchwała Nr 4/2014 )

 • składka podstawowa    - 56 zł. miesięcznie
 • emeryci i renciści        - 28 zł. miesięcznie
 • 67 zł.miesięcznie od zakładu rzemieślniczego zatrudniającego              do 2 osób
 • 89 zł.miesięcznie od zakładu rzemieślniczego zatrudniającego              do 4 osób
 • 122 zł.miesięcznie od zakładu rzemieślniczego zatrudniającego            
  5 osób i powyżej
 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu czeladniczego  -100 zł.                             
 • opłata wpisowa   - 250 zł. jednorazowo
 • opłata wpisowa  przy ponownym zgłoszeniu woli członkostwa  - 500 zł. jednorazowo .

Składka członkowska począwszy od 1 stycznia 2015 r. i każdego następnego roku ulegać będzie zmianie o % inflacji ogłoszony przez GUS.

 

W ramach opłacanej składki  biuro cechu świadczy następujące usługi :

 

 • pełna obsługa w zakresie szkolenia uczniów (umowy, regulacje wynikające z kodeksu pracy , refundacje, egzaminy)
 • informacyjne – doradcze z zakresu zagadnień administracyjno – prawnych
 • organizowanie imprez integracyjnych
 • promowanie rzemiosła
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez członków –              zgodnie  z obowiązkami wynikającymi ze statutu cechu.