REKRUTACJA

REKRUTACJA

 

Informuję, iż kandydaci na pracowników młodocianych w naszych zrzeszonych zakładach pracy muszą dostarczyć do Cechu:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy do spisania umowy Formularz dla ucznia.pdf,
  • kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia pracy skierowanie.pdf
  • opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - dotyczy absolwentów szkoły podstawowej w przypadku, gdy kandydat w roku kalendarzowym nie ma ukończonych 15 lat.

 

Na podstawie przedstawionych dokumentów Cech stworzy umowę w celu przygotowania zawodowego!