Informacje

Informacje

 SKŁADKA  DLA OSOBY PROWADZĄCEJ  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  I  DLA  OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCEJ

              OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020r.

 

 

Podstawa wymiaru – 3.136,20 zł

 

            Składki na ubezpieczenia społeczne 

 

emerytalne   - 19,52 %                  -  612,19 zł

rentowe        -   8,00%                   -  250,90 zł

chorobowe   -   2,45%                   -    76,84 zł

wypadkowe  -   1,67%                   -    52,37 zł (do 9 pracowników zatrudnionych)

                      -------------------          ----------------

razem                                                992,30  zł     

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

                           podstawa 4.026,01 zł

                       

 9 %        362,34 zł

7,75%     312,02 zł

  

                   Składka na Fundusz Pracy

 

                        2,45%      76,84  zł

 

     

 

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

 

od 1 czerwca 2020 r. do 31.08.2020 r.

 

Rok nauki

Podstawa wymiaru

Rodzaj ubezpieczenia

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

Płatnik

Ubezpieczony

 

I rok 5%

 

266,57 zł

emerytalne

26,02

26,02

rentowe

17,33

4,00

chorobowe

-

6,53

wypadkowe (1,67%)

4,45

-

DO WYPŁATY: 230,02 ZŁ 

 

II rok  6%

 

319,89

emerytalne

31,22

31,22

rentowe

20,79

4,80

chorobowe

-

7,84

wypadkowe (1,67%)

5,34

-

 DO WYPŁATY: 276,03 ZŁ

 

III rok 7%

 

373,20 zł

emerytalne

36,42

36,42

rentowe

24,26

5,60

chorobowe

-

9,14

wypadkowe (1,67%)

6,23

-

 DO WYPŁATY: 322,04 ZŁ

 Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

4%

 

213,26 zł

emerytalne

20,81

20,81

rentowe

13,86

3,20

chorobowe

-

5,22

wypadkowe (1,67%)

3,56

-

 

DO WYPŁATY: 184,03 ZŁ

 

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

 

od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.

 

Rok nauki

Podstawa wymiaru

Rodzaj ubezpieczenia

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

Płatnik

Ubezpieczony

 

I rok 5%

 

259,93 zł

emerytalne

25,37

25,37

rentowe

16,90

3,90

chorobowe

-

6,37

wypadkowe (1,67%)

4,34

-

DO WYPŁATY: 224,29 ZŁ 

 

II rok  6%

 

311,91

emerytalne

30,44

30,44

rentowe

20,27

4,68

chorobowe

-

7,64

wypadkowe (1,67%)

5,21

-

 DO WYPŁATY: 269,15 ZŁ

 

III rok 7%

 

363,90 zł

emerytalne

35,52

35,52

rentowe

23,65

5,46

chorobowe

-

8,92

wypadkowe (1,67%)

6,08

-

 DO WYPŁATY: 314,00 ZŁ

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

4%

 

207,94 zł

emerytalne

20,29

20,29

rentowe

13,52

3,12

chorobowe

-

5,09

wypadkowe (1,67%)

3,47

-

                                      DO WYPŁATY: 179,44 ZŁ

 

 

 

 

Opłaty 2020 r.

 

 1. Za egzamin czeladniczy- 716 zł

 

 1. Za egzamin czeladniczy poprawkowy – 358 zł

 

 1. Za egzamin mistrzowski-1.432 zł

 

 1. Za egzamin mistrzowski poprawkowy-716 zł

 

 1. Za egzamin sprawdzający-256 zł

 

 1. Za zaświadczenie czeladnicze:

 

 • od członka – 100 zł
 • nie członka – 200 zł

 

 1. Umowy uczniowskie:

 

 • od  członka – 30 zł
 • uczeń płaci – 100 zł