Informacje

Informacje

 SKŁADKA  DLA OSOBY PROWADZĄCEJ  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  I  DLA  OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCEJ

              OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.

 

 

Podstawa wymiaru – 3.155,40 zł

 

            Składki na ubezpieczenia społeczne 

 

emerytalne   - 19,52 %                  -  615,93 zł

rentowe        -   8,00%                   -  252,43 zł

chorobowe   -   2,45%                   -    77,31 zł

wypadkowe  -   1,67%                   -    52,70 zł (do 9 pracowników zatrudnionych)

                      -------------------          ----------------

razem                                                998,37  zł     

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

                           podstawa 4.242,38 zł

                       

 9 %        381,81 zł

7,75%     328,78 zł

  

                   Składka na Fundusz Pracy

 

                        2,45%      77,31  zł

 

    

   

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

od 01.03.2020 r. do 31.05.2021 r.

Rok nauki

Podstawa wymiaru

Rodzaj ubezpieczenia

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

Płatnik

Ubezpieczony

 

I rok 5%

 

272,90 zł

emerytalne

26,64 26,64

rentowe

17,74 4,09

chorobowe

-

6,69

wypadkowe (1,67%)

4,56

-

DO WYPŁATY: 235,48 ZŁ 

 

II rok  6%

 

327,48

emerytalne

31,96 31,96

rentowe

21,29 4,91

chorobowe

-

8,02

wypadkowe (1,67%)

5,47

-

 DO WYPŁATY: 282,59 ZŁ

 

III rok 7%

 

382,06 zł

emerytalne

37,29 37,29

rentowe

24,83 5,73

chorobowe

-

9,36

wypadkowe (1,67%)

6,38

-

 DO WYPŁATY: 329,68 ZŁ

 Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

4%

 

218,32 zł

emerytalne

21,31 21,31

rentowe

14,19 3,27

chorobowe

-

5,35

wypadkowe (1,67%)

3,65

-

 

DO WYPŁATY: 188,39 ZŁ

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

od 01.12.2020 r. do 28.02.2021 r.

Rok nauki

Podstawa wymiaru

Rodzaj ubezpieczenia

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

Płatnik

Ubezpieczony

 

I rok 5%

 

258,45 zł

emerytalne

25,22 25,22

rentowe

16,80 3,88

chorobowe

-

6,33

wypadkowe (1,67%)

4,32

-

DO WYPŁATY: 223,02 ZŁ 

 

II rok  6%

 

310,14

emerytalne

30,27

30,27

rentowe

20,16 4,65

chorobowe

-

7,60

wypadkowe (1,67%)

5,18

-

 DO WYPŁATY: 267,62 ZŁ

 

III rok 7%

 

361,83 zł

emerytalne

35,31 35,31

rentowe

23,52 5,43

chorobowe

-

8,86

wypadkowe (1,67%)

6,04

-

 DO WYPŁATY: 312,23 ZŁ

 Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

4%

 

206,76 zł

emerytalne

20,18 20,18

rentowe

13,44 3,10

chorobowe

-

5,07

wypadkowe (1,67%)

3,45

-

 

DO WYPŁATY: 178,41 ZŁ

 

 

Opłaty 2021 r.

 

 1. Za egzamin czeladniczy- 724 zł

 

 1. Za egzamin czeladniczy poprawkowy – 362 zł

 

 1. Za egzamin mistrzowski-1.448 zł

 

 1. Za egzamin mistrzowski poprawkowy-724 zł

 

 1. Za egzamin sprawdzający-259 zł

 

 1. Za zaświadczenie czeladnicze:

 

 • od członka – 100 zł
 • nie członka – 200 zł

 

 1. Umowy uczniowskie:

 

 • od  członka – 30 zł
 • uczeń płaci – 100 zł