Sprawdzian Fryzjerów

Sprawdzian Fryzjerów

15.10.2012 roku w sali  Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach  odbyły się sprawdziany fryzjerskie dla uczniów klas II i III. Sprawdziany te miały na celu przybliżenie wymagań z części praktycznej  jak również są instrumentem motywującym uczniów do intensywnych ćwiczeń poprawiających zdolności manualne  poszczególnych zakresów sprawdzianów.  Uczniowie pracowali na modelach oraz główkach fryzjerskich. Wykonywali  fryzury w zakresie działu damskiego jak i działu męskiego.

Spotkanie to przebiegało  w  miłej atmosferze.   

 Przede wszystkim z dużym pożytkiem dla uczniów.